KDV Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren tasarının 8 maddesi kabul edildi

KDV Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren tasarının 8 maddesi kabul edildi. Sağlık Bakanı Demircan: "Bugün yurt dışından sağlık alanında yaklaşık 5 milyar dolar geliyor. Bunu 10 milyar dolar ve daha üzerine taşımak mümkün"

KDV Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren tasarının 8 maddesi kabul edildi

TBMM (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyada sağlık turizmden 30 milyon kişinin yararlandığını belirterek, "Bugün yurt dışından sağlık alanında yaklaşık 5 milyar dolar geliyor. Bunu 10 milyar dolar ve daha üzerine taşımak mümkün." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Tasarı'nın ilk 8 maddesi kabul edildi.

Bakan Demircan, tasarının görüşmelerinde söz alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "vatandaşa at, eşek ve domuz eti yedirildiği, bunu yapan işletmelerin kapatılması gerektiği, Türkiye'de 3 domuz çiftliği açıldığı, domuzun artık kasaplık hayvan olarak tanımlandığı" açıklamasına yanıt verdi.

Demircan, "Bu kadar domuz eti kelimesi geçen bir konuşma; sanki Türkiye'nin bir yerinde konuşmuyoruz, Avrupa'da domuz etini helal sayan bir ülke içerisinde konuşuyormuşuz imajı uyandı. Böyle bir şey yok. Türkiye'de gıdaların kontrolü Tarım Bakanlığının denetiminde; değil domuz eti, kırmızı etle beyaz eti bile karıştıramazsınız." ifadelerini kullandı.

Eğer suç işleyen biri varsa yargıda cezasının verildiğini, gerekli önlemlerin alındığını dile getiren Ahmet Demircan, "Aksi takdirde birileri bir suç işledi, bunu genelleme yapıp sanki böyle bir karar varmış gibi ortaya sunmak kabul edilebilir bir şey değildir." diye konuştu.

Demircan, sağlık alanında getirilen KDV muafiyetine yönelik eleştiriler üzerine ise Türkiye'de yaşayan vatandaşların aleyhine, yabancıların lehine gibi bir durum yaratıldığını söyledi.

Bakan Demircan, bunun ayrımcılık değil Türkiye'nin bir alanda öne geçmesi için kullanacağı yöntem, ülkenin imkanlarını artırmak için atılan bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bir yabancı ülkemizden bir ürün alsa havaalanından çıkarken KDV'sini iade ediyoruz. Ya da biz yurt dışından bir ürün aldığımızda o ülkeden ayrılırken KDV iade ediliyor." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyada sağlık turizmden 30 milyon kişinin yararlandığını, bu alanda 500 milyar dolar harcandığını bildiren Demircan, Türkiye'nin bugün sağlık altyapısına ciddi yatırımlar yaptığını, iyi yetişmiş, önemli bir sağlık kadrosu bulunduğunu belirtti.

Ahmet Demircan, "Türkiye bu hizmetleri kendi insanlarına vermek için yaptı. Ülkemize bu alanda ciddi döviz gelme imkanı var. Bugün yurt dışından 5 milyar dolar civarında hesaplanan sağlık alanından gelen bir para var. Bunu 10 milyar dolar ve daha üzerine taşımak mümkün. Türkiye buradan payını alacak. Biz insanımıza parasız sağlık hizmeti veriyoruz, herkes genel sağlık sigortası kapsamında." şeklinde konuştu.

Görüşmelerde AK Parti'nin verdiği önergeyle, Maliye Bakanlığına birden fazla mükellef adına "grup KDV mükellefiyeti" tesis edilebilmesi için verilen yetki düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı.

Başka bir önergeyle, devreden KDV'nin 12 ay içinde indirim yoluyla giderilememesi halinde iade edilebilmesini öngören hüküm de metinden çıkarıldı.

- Kabul edilen düzenlemeler

Tasarının kabul edilen maddelerine göre, arsasını müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek.

Müzayede mahallerinde satış yapanlar, KDV mükellefi olacak.

Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla, yersiz hesaplanan vergi satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, KDV'den istisna tutulacak.

- KDV muafiyetleri

Hayırseverlerce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler, KDV'den istisna tutulacak.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri de vergiden müstesna olacak. Bu makine ve teçhizatın teslim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması halinde vergisi, gecikme cezasıyla birlikte alınacak.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, konfeksiyon kırpıntıların teslimi de KDV istisnası kapsamına alınacak.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, kısmi istisna kapsamında kalacak.

Arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, iade hesabına dahil edilecek.

İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden yılın sonuna kadar kullanılabilecek.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanan KDV, indirim konusu yapılabilecek.

Tasarının ilk 8 maddesinin kabulünün ardından TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2018, 22:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER