Doç. Dr. Şeref İba
Doç. Dr. Şeref İba
Yazarın Makaleleri
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denetim
16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylaması sonucu kabul edilen Anayasa değişikliği paketi, yasama yürütme ilişkileri bağlamında özü itibariyle kapsamlı bir değişimdir. Mevcut hükümet sistemi yerine yeni bir hükümet sitemi tercihinde bulunulmuştur....
“Merhaba HSK, Güle Güle HSYK”
16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği paketinde yer alan hükümlerden bir kısmı, Referanduma ait resmi kesin sonuçların YSK tarafından 27 Nisan 2017 tarihli ve (30050 mükerrer sayılı)Resmi Gazetede yayımlanmasıyla, hemen yürürlüğe...
“Yedek Milletvekilliği” Üzerine
'Yedek milletvekilliği” genel olarak giderek genişleyen bir uygulama sahası bulmuştur. Parlamentoda, belirli bir süreliğine bile olsa çeşitli sebeplere bağlı olarak yaşanan eksik temsil sorununu ve ara seçim zorunluluğunu ortadan kaldırmayı...
“Koalisyon Hükümetleri” Üzerine Notlar
Parlamenter sistemlerde, hükümet istikrarı ciddi ve kronik bir problem durumundadır. Seçimlerden, hükümet kuruluşu için gerekli tek parti parlamento çoğunluğu çıkmaması sebebiyle, mecburen siyasi partiler arası pazarlıklar sonucu kurulabilen...
Demokrasi Ve '15 Temmuz Darbe Girişimi'
  Darbe girişimi, demokrasiyi askıya alma faaliyetleri şeklinde somutlaşır. Darbe dönemlerinin, demokratik kurum ve kuruluşlar üzerinde tahribata yol açması kaçınılmazdır. 'Askeri darbe  (Latincesi ile 'coup d'etat), askeri...
'Yürütme'nin Çift Başlılığı' Sendromu
  Amerika Birleşik Devletlerinde, işin uzmanları tarafından masa başında tasarlanan ABD tipi başkanlık modeli, sert kuvvetler ayrılığı ilkesinin fren ve denge mekanizmalarıyla güçlendirilmiş halinin ılımlı ve ideolojik yönden birbirine...
'Dar Bölge Seçim Sistemi' Üzerine
  Demokrasi denilince temsili demokrasi, temsili demokrasi denilince de seçim anlaşılır. Yani, demokrasinin nabzı seçimlerde atar. Yönetilenlerin yöneticilerini belirlemesiyle sonuçlanan hukuki süreçler ve işlemler, 'seçim” olarak ifade...
Fezlekeler Ve 'Dokunma Refleksi'
   'Yasama dokunulmazlığı”, yasama organı üyelerinin görevlerini aksatacak gereksiz suçlamalara ve başıboş harici tazyiklere karşı getirilmiş anayasal düzeyde bir hukuki teminattır. Buna göre, (Anayasanın 83. Md); seçimden önce...
'Anayasa Uzlaşma Ya Da Avare Kasnak'
  Tarih: 16 Şubat 2016, saatler 15.07'yi gösteriyor.; Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başlıyor.  Komisyon'un CHP Grubunun çekilmesi üzerine dağıldığı yönündeki haberlerin çıkması üzerine, bir biri ardına...
Yarı-Başkanlık Sistemi Üzerine
  Farklı hükümet sistemlerinin uygulamadaki başarı düzeyi, tarihsel olgulara o ülkenin özgün şartlarına ve siyasi-kültürel arka plana  bağlıdır. Fransa'da Beşinci Cumhuriyet öncesi tabloda, parlamento aşırı güçlenmişti. Siyasi...
Kadına, Çocuğa Şiddet ve Anayasa
  Anayasa'da, kadın-erkek fırsat eşitliğinin hayata geçirilmesi için 2001 yılından bu yana önemli mahiyette değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kanun önünde eşitlik başlıklı 10'uncu maddeye 2004 yılında eklenen fıkra ile...
Kritik 1 Kasım Seçimlerine Çeyrek Kala!
  1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine çok az bir süre kaldı.  Bu seçimlerde, katılım çok önemli olacak. Üç beş günlük tatil planlarına feda edilemeyecek kadar kritik bir seçim daha geçireceğiz. Her seçim döneminde öne çıkan...
'Anayasal Yurtseverlik' Üzerine
  Bernard Shaw'a ait, 'Ömrü yasalara karşı çıkmakla geçti. Doğarken bile yasaya karşı gelmişti: Anasıyla evli değildi babası…” vurucu cümlesi, modern çağın sorgulayıcı ve yıkıcı etkilerine işaret etmektedir. Ülkemizde,...
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERME VE SAVAŞ HALİ İLANI TEZKERELERİ
Türk silahlı kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının Türkiye'de bulunmasına izin verilmesi, siyaseten ve hukuken kritik bir yetkidir. Bu yetki, kural olarak Meclise aittir ve tezkere yoluyla kullanılmaktadır....
İşgüder Hükümet, Geçici Hükümet, Azınlık Hükümetleri
  Yeni hükümet kurulması gerektiği hallerde, Cumhurbaşkanınca, bir milletvekiline hükümeti kurma görevi verilir. Cumhurbaşkanın hükümeti kurmakla görevlendireceği milletvekilini belirlerken hayli sınırlı bir takdir yetkisi söz konu olmaktadır....
Ray Üstünde 'Parlamenter Sistem'
  Türkiye'de 2007 Anayasa değişikliği sonrası ilk uygulaması 2014 yılında olan Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi,  parlamenter cumhuriyet sisteminde diğer ana unsurlar ve bunlara ilişkin Anayasal düzenlemeler...
'Muhteşem Süleyman' Ve Yolsuzluk Algısı
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 177 ülkede gerçekleştirilen 2013 yılı Yolsuzluk Algı Endeksinde Türkiye 2013 yılında 50 puanla 53. Sırada.  Ülkelerin yolsuzluk algı riskine dayalı olarak oluşturulan tasniflerde Türkiye, Rwanda...