E. Haluk Ayhan
E. Haluk Ayhan
Yazarın Makaleleri
TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK SIKINTILI VE RİSKLİ BİR SÜRECE MAHKUM EDİLİYOR
trong>AKP tek başına iktidarı kaybetmeyi hazmedememiş,  siyasi ikbal hesapları  ile  başından beri 7 Haziran seçimlerinin yenilenmesini gizli ve esas gündem olarak korumuştur. AKP Yönetimi içinde bulunduğumuz zor ekonomik ve siyasi koşullarda...
Cari açık artarken Turizm Sektöründe kriz kapıda
  Cari işlemler açığı  yıllık bazda Mayıs ayında yeniden artışa geçti. Cari işlemler açığı yılın ilk beş aylık döneminde 18.6 milyar dolara, Mayıs sonu itibarıyla yıllık bazda da 44. 7 milyar dolara yükseldi. Ödemeler dengesinde...
AKP İLE CHP'NİN EMEKLİYE VAADLERİ
Şu anda Emekli Cumhurbaşkanları 18.200 TL emekli aylığı alıyor. Emekli Başbakanlar 13.650 TL emekli aylığı alıyor, Emekli Milletvekilleri ise 8.190 TL emekli aylığı alıyorlar. Emekli SSK'lıların asgari emekli aylıkları 1.071 TL. Emekli...
A.Ş. Devletinin Şifreleri
  Cumhurbaşkanı acaba neden birdenbire Devleti A.Ş. gibi yönetmek istiyorum dedi?  Bu sorunun cevabını layıkıyla verebilmek için A.Ş. Devleti ile T.C. Devleti arasındaki farkları iyi tahlil etmemiz gerekir. Zira Sayın Cumhurbaşkanının isteği...
Sağlık Sisteminde Doğrular Yanlışlar (2)
Geçen yazımızda sağlık sisteminde yaşanan gelişmelere ilişkin kaygılarımızı paylaşmıştık. Bu yazımızda da konuya ilişki görüşlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki Sağlık Sistemi çöküşün eşiğindedir. Maalesef bu tehlikenin...
Sağlık Sisteminde Doğrular, Yanlışlar (1)
2002 yılından sonra Sağlıkta Dönüşüm adı altında yapılan değişiklikler ile yeni bir süreç başlamıştır.  SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının tek bir şemsiye altında toplanması ve herkesin hem devlet hem de üniversite hastanelerinden...
Orta Vadeli Programa Bakış
Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan OVP (Orta Vadeli Programı) açıkladıktan sonra tablolara eriştik. Hiç detay bir incelemeye tabi tutulmaksızın tablolardan bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşmak istedik....
Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci
Cumhurbaşkanlığı seçimini aday belirleme süreci, kampanya süreci, seçim sonrası süreç olarak değerlendirmek mümkündür. AKP, aday belirleme sürecinde aday belirleme tarihi konusunda tereddütlü davranmıştır. Adayı belirleme tarihini önce...
Konut Sektöründe Kaygı Verici Gelişmeler 2
  Önceki yazımızı 'Konut Sektöründe Kaygı Verici Gelişmeler” başlığı ile yayınlamıştık. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı verileri kaygılarımızda haklı olduğumuzu teyit eder mahiyette geldi. Türkiye'deki toplam...
Konut Sektöründe Kaygı Verici Gelişmeler
Konut satışlarına yönelik reklamların birden artması ve bu artışın giderek hızlanması 2013 Nisan'ında konut satışlarının hem Türkiye geneli hem de yaklaşık toplam konut satışlarının yüzde 45'ini oluşturan üç büyük ildeki...
Milliyetçi Hareket Partisi Oylarına İlişkin Tespitler
  Milliyetçi Hareket Partisi 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde üç Büyükşehir Belediye başkanlığı dışında, oy oranı açısından CHP'den daha yüksek bir oy oranına ulaşmıştır. Bu değerlendirme, MHP'nin ana muhalefet...
MHP ve Mahalli İdare Seçimleri
30 Mart 2014 tarihinde Mahalli İdareler seçimleri yapıldı. Güncel olması nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi açısından bu seçimlere ilişkin bazı tespitlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. MHP'nin oyları, Büyükşehir Belediyesi Başkanlıkları...
AKP ve Yolsuzluk; AKP Karar Alma Yeteneğini Kaybetmiştir
AKP eşi görülmedik bir şekilde, simge olarak para sayma makinası ve ayakkabı kutuları ile sembolleşmiş, yolsuzluk batağının içine gömülmüş vaziyette çırpınmaya başlamıştır. Çırpındıkça ekonomi ve millet zarar görmekte, yandaşlar...
AKP'nin Hesabı, Kitabı Yok
  AKP'nin oluşturduğu Hükümetin sözcüsü TBMM'nde torba yasa teklifi görüşmelerini muhalefetin özellikle de MHP'nin engellediğine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Daha sonra da Torba Yasa Teklifinde nelerin olduğunu sayıyor....
Ne Olacak Esnafın Bu Hali?
           Anayasa'nın 173 üncü maddesinde 'Devlet Esnaf ve Sanatkârları Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirleri Alır” hükmü var.          491 meslek dalında 2 milyondan fazla esnaf var. İlçelerde 3.100 esnaf sanatkâr...
AKP Yine Iskaladı
1Nisan itibariyle 2012 yılının 4 çeyreği ve 2012 yılına ilişkin GSYİH rakamları açıklanmıştır. Açıklanan bu rakamlara göre; 2012 yılı verileri ekonomideki yavaşlamanın beklenenden çok daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 2011'in...
Yeni GSYİH Revizyonu mu?
2013-2015 döneminde ortalama yüzde 4,7 oranında belirlenen büyüme hızı artışı Türkiye'nin potansiyel büyüme hızı civarındadır. Bu oran ekonomide ciddi bir büyüme potansiyeli artışı veya ülkenin ekonomik atılım yapmasını gösteren...
Hükümet Vatandaşın Kursağındakini Geri Alıyor
Ağustos ayında sanayi üretimi yüzde 1,5 geriledi. Temmuz ve Ağustos ayındaki toplam sanayi üretim büyümesi ise sadece yüzde 0,9. Üçüncü çeyrek gelişmeleri yılın ilk yarısından daha da kötü. Bırakın yüzde 4'lük hedefi tutturmayı...
Ekonomi Nereye Gidiyor?
GSYİH yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2 büyümüştür. Büyüme oranı yavaşlamıştır. Yılın ilk çeyreğinde iç talep durma noktasına gelmiş, büyüme net dış talepten gelmiştir. Yılın ikinci çeyreği birinci çeyrekten çok farklı değildir....
Arkadan Gelen Çarparsa
Tasarrufların dibe vurduğu bir dönemde vatandaşın yüzde 45'i gelirinden daha fazla harcıyor. AKP 2002'de iktidara geldiğinde hane halkı 100 TL'lik gelirinin 5 TL'sini borç için ayırıyordu. Şimdi 45 TL'sini ayırıyor....
Dünya Kadınlar Günü
"Ülkemizde, ekonomik sıkıntıları nedeniyle çocuğuna yeterli beslenme ve eğitim imkânı sağlayamamanın üzüntüsünü çeken ve bunun yanı sıra şiddet görüp sesini duyuramayan anaların istihdamdaki konumlarının güçlendirilmesi lazımdır....
Yasama Zinciri Emir Komuta Tahakkümü Altına Girmiştir
Parlamenter demokrasilerde kuvvetler ayrılığı denge ve denetim esasına dayanmaktadır. İktidar ve iktidar partisine karşı muhalefetin denetim ve dengeleme yetkilerinin kısıtlaması diktatörlüğe gidişi gösterir. Denetim ve dengeleme mekanizması...
EKONOMİ BULUT, UÇUYOR
Bunları satırbaşları halinde not aldım. Başka yayın organlarında yer alan hususları da ilave ettim. Şimdi ekonominin nereye gittiğini hep birlikte görelim.- Son dönemde ekonomideki parametreler dikkate alındığında imalat sanayi kapasite kullanım...
Rötarlı OVP, Suçlu Hükümet Ve Beş Ay Radarsız Ekonomi
Mayıs ayı sonunda yayınlanması gereken Orta Vadeli Program yaklaşık beş ay rötar yaptı. Bu süre içinde ekonomik aktörler bırakın doğru sinyal alıp ona göre davranışlarını belirlemeyi Hükümetten küçük bir ışık bile göremedi. Ekonomi...