E. Haluk Ayhan
E. Haluk Ayhan
Yazarın Makaleleri
Referandum Sonuçlarını Nasıl Değerlendirmek Gerekir?
16 Nisan Referandumu sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli iradeden onay aldı. Milletimiz büyük bir olgunlukla sandıkta tercihini yaptı. Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır. Bu sonuçların herhangi bir partinin...
Pozitif Gündemle Bir Yol Haritası Hazırlanmalı
16 Nisan referandumu sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli iradeden onay aldı. Milletimiz büyük bir olgunlukla sandıkta tercihini yaptı. Bundan sonra yapılacak iş ülkede pozitif gündemle bir yol haritası oluşturmak, iç ve...
Anayasaya Türk Milleti Damgasını Vuracak !
Milliyetçi Hareket Partisine göre; anayasa yapımında asla tartışılamayacak hususlar son derece açık bir şekilde seçim beyannamelerinde ilan edilmiştir. Mevcut anayasa değişikililerinde bu konularda hiçbir değişiklik yapılmamış, MHP'nin...
Anayasa değişikliği ve MHP'nin hassasiyetleri
Ülkemizde Anayasa yıllardır tartışılan en önemli meselelerden birisidir. Anayasa ihtiyacını toplumsal ihtiyaçlar belirler. Yakın geçmişte devleti ve milleti parçalanmaya götürebilecek yaklaşımlarla, anayasanın içeriği ve hükümet sistemine...
Turizmde Fatura Ağırlaşıyor Mu?
Türkiye son 10 yılda Turizm gelirlerini ve ziyaret sayısını iki katına çıkartarak Turizmde önemli bir ivme yakalamıştı. Ancak son iki yılda maalesef bu başarı hikayesi tersine dönmek üzeredir. Sektörün ve Bakanlığın acil tedbir alması...
Konutta Stok Fazlası Artıyor
Ekonomide satılmayan konut stoğu artmaya devam ediyor. Hükümet iki hafta bir düzenleme yapma ihtiyacı duyuyor.  İçinden geçmekte olduğumuz süreç, ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan konut sektörünü kırılgan hale getirdi. TÜİK...
Güneydoğu'da Davutoğlu'nun 'Toledo' Yaklaşımı Terkediliyor…
  Başbakanın dün açıkladığı paket AKP Hükümetlerinin Güneydoğu'da uyguladığı ilk ekonomik paket değil. Öncekilerden müspet bir sonuç elde edilemedi. AKP'nin öncelikle bu hususu değerlendirmesi gerekirdi. Sayın Yıldırım'ı...
'Turkuaz Halı, Yatırımcının mı yoksa Kara Paracının mı önüne seriliyor ?'
  Hükümet yatırımcının önüne 'Turkuaz Halı” serme bahanesi ile 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısını” TBMM gündemine getirdi. Kanun tasarısı ile AKP hükümetlerinin bugüne kadar reform diye getirdikleri...
Ekonomide büyüme değil, tıkanma var
 2016 yılı İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı, buna göre GSYH sabit fiyatlarla yüzde 4,8 büyüdü. Ancak mevsimsellikten arındırılmış rakamlara göre büyüme sadece yüzde 0,8. GSYH dolar bazında ise ilk çeyrekte yüzde 6,3 küçüldü. ...
2023 Hedefleri 2023 Hayallerine Dönüştü
  Açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiyenin  2015 yılında kişibaşına 1.140 dolar fakirleştiği görülüyor. TÜİK rakamlarına göre GSYH büyümesi 2015 yılında % 4 seviyesinde oldu. Ancak bu büyümenin önemli ölçüde hanehalkı...
64. Hükümet bir 'Tasfiye Hükümeti' mi olacak?
  1 Kasım seçimleri ülkenin kan gölüne çevirildiği, seçmenlerin baskıyla terörle sindirilmeye çalışıldığı,   siyasi partilerin dışarıdan baskılarla yönlendirildiği, basının susturulduğu  ve tüm devlet imkanlarının AKP lehine...
AKP, KKTC'yi AB'nin ekonomik istilasına bırakıyor ?
  Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için taraflar arasında sürdürülen müzakerelerde KKTC'ye Euro'ya geçiş ve Avrupa'yla gümrük birliği sürecinin dayatılmaya çalışıldığı endişe ile izlenmektedir. Maalesef Kıbrıs müzakerelerindeki...
Ekonomiyi bu duruma düşürenler çıpa olarak pazarlanıyor
  AKP  son dönemde devalüasyon ve enflasyondan beslenmeye çalıştı. Ancak, Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan oldu. Son dönemde  faizleri düşük tutup devalüasyonu ve enflasyonu azdıran bir politika izlenmiştir. Lüks konut ve diğer...
Milletimiz AKP'yi fabrikasına iade edecektir
  AKP'nin kurucu ilkelere geri dönüş ve fabrika ayarlarına yönelme eğilimini her fırsatta dile getirmesi partinin bu gün geldiği noktaya işaret etmektedir.  Siyasi ahlak ve etikten, adaletten nasıl uzaklaşıldığının, yolsuzluklar, kirli...
TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK SIKINTILI VE RİSKLİ BİR SÜRECE MAHKUM EDİLİYOR
trong>AKP tek başına iktidarı kaybetmeyi hazmedememiş,  siyasi ikbal hesapları  ile  başından beri 7 Haziran seçimlerinin yenilenmesini gizli ve esas gündem olarak korumuştur. AKP Yönetimi içinde bulunduğumuz zor ekonomik ve siyasi koşullarda...
Cari açık artarken Turizm Sektöründe kriz kapıda
  Cari işlemler açığı  yıllık bazda Mayıs ayında yeniden artışa geçti. Cari işlemler açığı yılın ilk beş aylık döneminde 18.6 milyar dolara, Mayıs sonu itibarıyla yıllık bazda da 44. 7 milyar dolara yükseldi. Ödemeler dengesinde...
AKP İLE CHP'NİN EMEKLİYE VAADLERİ
Şu anda Emekli Cumhurbaşkanları 18.200 TL emekli aylığı alıyor. Emekli Başbakanlar 13.650 TL emekli aylığı alıyor, Emekli Milletvekilleri ise 8.190 TL emekli aylığı alıyorlar. Emekli SSK'lıların asgari emekli aylıkları 1.071 TL. Emekli...
A.Ş. Devletinin Şifreleri
  Cumhurbaşkanı acaba neden birdenbire Devleti A.Ş. gibi yönetmek istiyorum dedi?  Bu sorunun cevabını layıkıyla verebilmek için A.Ş. Devleti ile T.C. Devleti arasındaki farkları iyi tahlil etmemiz gerekir. Zira Sayın Cumhurbaşkanının isteği...
Sağlık Sisteminde Doğrular Yanlışlar (2)
Geçen yazımızda sağlık sisteminde yaşanan gelişmelere ilişkin kaygılarımızı paylaşmıştık. Bu yazımızda da konuya ilişki görüşlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki Sağlık Sistemi çöküşün eşiğindedir. Maalesef bu tehlikenin...
Sağlık Sisteminde Doğrular, Yanlışlar (1)
2002 yılından sonra Sağlıkta Dönüşüm adı altında yapılan değişiklikler ile yeni bir süreç başlamıştır.  SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının tek bir şemsiye altında toplanması ve herkesin hem devlet hem de üniversite hastanelerinden...
Orta Vadeli Programa Bakış
Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan OVP (Orta Vadeli Programı) açıkladıktan sonra tablolara eriştik. Hiç detay bir incelemeye tabi tutulmaksızın tablolardan bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşmak istedik....
Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci
Cumhurbaşkanlığı seçimini aday belirleme süreci, kampanya süreci, seçim sonrası süreç olarak değerlendirmek mümkündür. AKP, aday belirleme sürecinde aday belirleme tarihi konusunda tereddütlü davranmıştır. Adayı belirleme tarihini önce...
Konut Sektöründe Kaygı Verici Gelişmeler 2
  Önceki yazımızı 'Konut Sektöründe Kaygı Verici Gelişmeler” başlığı ile yayınlamıştık. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı verileri kaygılarımızda haklı olduğumuzu teyit eder mahiyette geldi. Türkiye'deki toplam...
Konut Sektöründe Kaygı Verici Gelişmeler
Konut satışlarına yönelik reklamların birden artması ve bu artışın giderek hızlanması 2013 Nisan'ında konut satışlarının hem Türkiye geneli hem de yaklaşık toplam konut satışlarının yüzde 45'ini oluşturan üç büyük ildeki...