Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurumlara yeni düzenleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Sigortalar Kurumunun yapısında yeni düzenleme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurumlara yeni düzenleme

Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname ile bazı kurum ve kuruluşların yapısında yeni düzenleme yapıldı. 

Kararname ile hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı ve özel bütçeli Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun kuruluşuna, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, İşyurtları Kurumu, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu ile Daire Başkanlığı ve işyurtlarından oluşacak.

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu, Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında, Bakanın belirleyeceği toplam 5 üyeden oluşacak. Bakan, gerekli gördüğü hallerde İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna başkanlık edecek.

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu, işyurtlarının genel amaçlarını belirleyecek, İşyurtları Kurumunun Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçesini onaylayacak, işyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar verecek, hükümlü ve tutukluların çalıştırılma usul ve esaslarını belirleyecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kararnameyle, ulusal mesleki yeterlilik sistemi ile ilgili yıllık gelişme planlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulamasını yapmak veya yaptırmak, denetlemek ve bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu kuruldu. Mesleki Yeterlilik Kurumu, standartları belirlenecek meslekleri belirleyecek ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit edecek.

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler, kapsam dışında olacak.

Kararnameyle ayrıca, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar da bu kararnameyle düzenlendi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının ilgili kuruluşu Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi amaçlıyor.

AA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER