AYM'nin OHAL başvurularına ret kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin, OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan 4 ayrı başvuru için verdiği "kabul edilemez" kararlarının gerekçeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

AYM'nin OHAL başvurularına ret kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesinin, olağanüstü hale (OHAL) ilişkin kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan 4 ayrı başvuru için verdiği kararların gerekçelerinde, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu adres gösterilerek, "başvuru yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle başvuruların reddedildiği bildirildi.

OHAL kapsamında çıkartılan 667 sayılı KHK ile özel eğitim kurumu kapatılan kişi, aynı KHK ile kapatılan bir özel eğitim kurumunda öğretmenlik yapan kişi, 672 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından ilişiği kesilen öğretmen ve yurt dışında eğitim görürken 673 sayılı KHK ile öğrencilikle ilişiği kesilen kişinin, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularına ilişkin ret kararlarının gerekçeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerekçeli kararda, OHAL Komisyonunun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı mercine başvurmuş ya da dava açmış olanlar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına dair hükmün kurulacağı ve dosyaların yeni bir başvuru şartı aranmaksızın Komisyona gönderileceği hatırlatıldı.

Bu düzenlemenin olağan kanun yollarına ilişkin olduğu vurgulanan kararda, "Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu ise olağan nitelikte bir kanun yolu değildir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular 685 sayılı KHK'nın geçici 1. Maddesi kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla somut bireysel başvurunun kabul edilebilirlik kriterleri bakımından değerlendirilmesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun, hak ihlallerinin alt mahkemelerce düzeltilmemesi halinde gerçekleştirilecek ikincil nitelikte bir başvuru yolu olduğuna işaret edilen kararda, bireysel başvuru için öncelikle olağan kanun yollarının tüketilmesinin zorunlu olduğu anımsatıldı.

Başvuru yollarının tüketilip tüketilmediğinin, ilke olarak Anayasa Mahkemesine başvurunun yapıldığı tarihteki duruma bakılarak değerlendirildiği ifade edilen kararda, "Ancak Anayasa Mahkemesi, bazı durumlarda bireysel başvuru yapıldıktan sonra oluşturulan yeni başvuru yollarının tüketilmesi gerektiğine de karar verebilir. Özellikle belli bir konudaki yapısal ve sistemik sorunlara çözüm bulmak amacıyla sonradan oluşturulmuş bir yol söz konusu ise ikincillik ilkesi, o konudaki temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddialarının, bu yol vasıtasıyla, öncelikle idari ve yargısal makamlarca değerlendirilmesine imkan tanınmasını gerekli kılabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Kararda, bireysel başvuru yapıldıktan sonra yeni bir başvuru yolunun oluşturulması halinde Anayasa Mahkemesinin, söz konusu başvuru yolunun düzenleniş şekli itibarıyla ulaşılabilir, ihlal iddiaları yönünden makul bir başarı şansı sunma ve yeterli giderim sağlama kapasitesine sahip olup olmadığını değerlendirmekle görevli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu anımsatılan kararda, sonradan açılan bu başvuru yolunun ulaşılabilirlik açısından, başarı şansı sunma ve yeterli giderim sağlama kapasitesi yönünden incelemesine de yer verildi.

Sonradan oluşturulan bu başvuru yolunun kişileri mali külfet altına sokmaması ve kişilere makul bir süre içinde valilikler vasıtasıyla başvuru imkanı tanıyarak, başvuruda kolaylık sağlaması nedenleriyle ulaşılabilir olduğu sonucuna varılan kararda, başarı şansı sunma kapasitesi şu şekilde değerlendirildi:

"Komisyonun başvuru konusu işlemi incelemeye, başvuruyu kabul ederek icra edilebilir bir karar verebilmeye, bilgi ve belgelere ulaşma ve bunları incelemeye yetkili olması, başvurucunun komisyona bilgi ve belge sunmalarına engel bir durumun bulunmaması, komisyonun yapısının KHK ile önceden belirlenmiş ve üyelerin bazı güvencelere sahip olması, özellikle komisyon kararlarına karşı yargı yolunun açık olması, bu kapsamda adil yargılanma hakkına ilişkin güvencelerin yargılama sırasında sağlanmasının Anayasa'nın 36. maddesi gereği zorunluluk arz etmesi ve KHK ile bu konuda sınırlama getirilmemiş olması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde söz konusu başvuru yolunun düzenleniş şekli itibarıyla başvurucunun ihlal iddiaları yönünden makul bir başarı şansı sunma kapasitesine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır."

Gerekçeli kararda, komisyonun potansiyel olarak yeterli giderim sağlama kapasitesine de sahip olduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

OHAL Komisyon kararlarına karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilen gerekçeli kararda, başvurucuların ihlal iddiaları dikkate alındığında ilk bakışta ulaşılabilir, ihlal iddiaları ile ilgili başarı şansı sunma ve yeterli giderim sağlama kapasitesi olduğu görünen Komisyona başvuru yolu tüketilmeden yapılan başvurunun incelenmesinin bireysel başvurunun "ikincil niteliği" ile bağdaşmayacağı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Kararda, "Başvurunun, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna oybirliğiyle karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

AA

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2017, 13:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER