Esnafa siciline bağımsızlık güvencesi

Esnaf ve sanatkarın aynı meslek kolu ile ilgili birden fazla iş yeri açması halinde, açılan diğer iş yerlerinin şube olarak sicile tescil ettirilmesine imkan sağlandı.

Esnafa siciline bağımsızlık güvencesi

Esnaf ve sanatkarın aynı meslek kolu ile ilgili birden fazla iş yeri açması halinde, açılan diğer iş yerlerinin şube olarak sicile tescil ettirilmesine imkan sağlandı.

Ticaret Bakanlığının Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, esnaf ve sanatkarlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Yapılan düzenlemeyle, sicil teşkilat yapısına sicil bürosu dahil edilerek esnaf ve sanatkarların sicil hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı. Sicil müdürlerinin yokluğunda sicil işlemlerinin sekteye uğramaması için, sicil müdür yardımcısı atanması ilk defa zorunlu kılındı. Yine sicil müdürüne ne zaman ve kim tarafından vekalet edileceği ve vekalet süresi düzenlendi.

Sicilin bağımsızlığı müessesesi güvence altına alınırken, sicile bakanlık dışında hiçbir merci tarafından emir ve talimat verilemeyeceği hükme bağlandı.

Sicilin aleniyeti, bilgi ve belge inceleyebilmenin koşulları ayrıntılı olarak hükme bağlanırken, yönetmeliğin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlulaştırılması sağlandı.

Resen tescil ile mahkemelerce verilen şerh kararlarının da sicile işlenmesi hususları ile noterler, odalar, belediyeler ve vergi daireleri gibi resmi makamlar tarafından sicil müdürlüklerine bildirim yapılması hususu düzenlendi. Uygulamada karışıklığa neden olan sicile tescil talebinde bulunabilecek kişileri düzenleyen yeni bir madde ihdas edildi.

Veri güvenliği için bakanlığa yetki

Yönetmelikle Esnaf Bilgi Sistemi'ndeki (ESBİS) verilerin güvenliğinin sağlanması için bakanlığa yetki verildi.

Sicilin çalışma bölgesi içerisinde bir esnaf ve sanatkarın aynı meslek kolu ile ilgili birden fazla iş yeri açması halinde, açılan diğer iş yerlerinin şube olarak sicile tescil ettirilmesine imkan sağlandı.

Tescil için gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, idari para cezasıyla cezalandırılacağı ve gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat haklarının saklı olacağı hususu düzenlendi.

Düzenlemeyle, kanun ve yönetmelikte farklı yerlerde ve dağınık olarak yer alan sicil müdürünün görev ve yetkileri tek bir başlık altında toplandı. Ölen ve varisleri bulunmayan esnaf ve sanatkarların sicil kayıtlarının ücretsiz olarak silinmesi hükmüne gaiplik durumu da eklendi.

Sicil tasdiknamesinin beş yılda bir vize edilmesinin zorunlu olmasının uygulamada oluşturduğu sorunlar göz önüne alınarak vize süresi ve ücreti kaldırıldı. Bunun yerine yapılan düzenlemeyle sicil tasdiknamesi için 6 ay geçerlilik süresi öngörüldü.

AA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER